Dolina Szklarki

50°11'05"N 19°43'02"E (50.184909, 19.717395)
353 m n. p. m.
Dolina Szklarki, położona na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, ciągnie się na długości około 9 km od Jerzmanowic, w których znajduje się główne źródło potoku Szklarka (wywierzysko zwane Pióro) poprzez Szklary do Dubia, gdzie jej wylot łączy się z wylotem Doliny Racławki, a dwa potoki tworzą Rudawkę. Najciekawszy niezabudowany odcinek rozciąga się między wsiami Dubie i Szklary. Początkowo szeroka nieckowata dolina zwęża się w parów o stromych zboczach pokrytych lasem mieszanym. W dnie doliny i w korycie potoku widoczne są wapienne skałki karbońskie oraz martwica wapienna. W szerokim odcinku doliny, w miejscu zwanym pstrągarnią, znajdują się stawy rybne założone w 1850 r. przez hrabiego Artura Potockiego. Do ich nawodnienia wykorzystano obfite źródła bijące w pobliżu. W górnej części doliny ciągną się zabudowania wsi Szklary i Jerzmanowice, obrzeżone wapiennymi skałkami – ostańcami wierzchowinowymi. Wśród nich wyróżnia się imponująca skałka Brodło i Łyse Skały. Pomiędzy wsiami Jerzmanowice i Szklary znajduje się rezerwat Dolina Szklarki utworzony w 1989 r. W rezerwacie leśnym, zajmującym fragment lewego zbocza doliny o powierzchni 46,69 ha pod ochroną są zbiorowiska grądu i buczyny naskalnej, charakteryzującej się karłowatym pokrojem drzew i występowaniem storczyków w runie. Do ciekawych gatunków roślin spotykanych w rezerwacie zalicza się m.in.: lilię złotogłów, paprotkę zwyczajną, parzydło leśne, barwinka pospolitego, kopytnika pospolitego. Występujący tutaj niewielki płat jaworzyny górskiej na tym terenie ma charakter reliktowy. Na licznych masywach skalnych występują bardzo cenne murawy kserotermiczne, czyli ciepłolubne zbiorowiska trawiaste. Rezerwat Dolina Szklarki wchodzi również w skład obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...