Zielone Skałki

49°25'47"N 20°16'24"E
646 m n. p. m.

Zielone Skałki to pasemko wapiennych skał w Pieninach Spiskich, położone obecnie na cyplu wcinającym w wody Jeziora Czorsztyńskiego, pomiędzy Falsztynem a Niedzicą. Kiedyś zalesiony stok poniżej skałek opadał nisko, bezpośrednio nad nurt Dunajca.
Zielone Skałki były objęte ochroną rezerwatową od 1970 r., a od 1996 r. są enklawą Pienińskiego Parku Narodowego o powierzchni około 24 ha. Zbudowane są z wapienia krynoidowego serii czorsztyńskiej. Wyróżnia się tu skały: Pieronka, Walantowa, Ślusarska, Rybiarka. Zielone Skały opadają stromymi urwiskami o wysokości 80–100 m nad tafle jeziora (Rybiarka ma pionową ścianę o stumetrowej wysokości). Niedostępne zalesione zbocze jest ostoją zwierzyny. Przed laty obserwowany był tu żbik. Występuje tu blisko 160 gatunków roślin naczyniowych, z czego 23 chronione (m.in. lilia złotogłów, wawrzyniek wilczełyko).
Zielone Skałki nie są udostępniony turystycznie. Przy południowej granicy obszaru chronionego prowadzi gruntowa droga i szlak rowerowy.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal