Miejsca

Cerkiew św. Paraskewii w Nowicy

49°33'12"N 21°10'53"E
513 m n. p. m.

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewii w Nowicy pochodzi prawdopodobnie z lat 1842-43. Posiada konstrukcję zrębową, trójdzielną, typu zachodnio-łemkowskiego z okresu schyłkowego. Ściany cerkwi pokryte gontem, dachy oraz wieńczące je wieżyczki z pozornymi latarniami pokryte są blachą. Wieża o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą, posiada konstrukcję słupowo-ramową. Wnętrze ozdobione jest polichromią z 1927 r. Między nawą a prezbiterium kompletny ikonostas z końca XVIII w. Pośrodku prezbiterium ołtarz główny z XVIII w., w nawie późnobarokowy ołtarz boczny z 2. poł. XVIII w. z ikonami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Jana Chrzciciela.

Miejsce znajduje się na szlakach