Rudze

49°58'19"N 19°26'14"E
238 m n. p. m.

Wieś Rudze położona jest przy szosie z Zatora do Wadowic. Lokowana w XIII w., początkowo stanowiła własność Rudzkich następnie Noskowskich,. Russockich, Biberstein-Starowieyskich, Bobrowskich, Chrząszczów.
W środku wsi znajduje się zespół dworski z drugiej połowy XVIII w. zbudowany przez Jana Biberstein-Starowieyskiego. Dwór jest murowany, parterowy, z facjatą. Jest przykładem barokowego dworu staropolskiego. Po drugiej wojnie światowej w dawnym dworze utworzono szkołę podstawową, która działała w nim jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX w. Obecnie dwór jest własnością prywatną. Po przeprowadzeniu remontu właściciel zaadaptował go na restaurację.
We wsi znajduje się kompleks stawów rybnych, własność Gospodarstwa Rybackiego, zwany Stawy Rudze.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal