Miejsca

Żmiąca

49°44'34"N 20°31'03"E
417 m n. p. m.
Żmiąca, miejscowość położona w Beskidzie Wyspowym, na południe od Strzeszyc, w dolinie potoku Żmiącego, wyraźnie dzieli się na dwie części: bogatszą i lepiej zagospodarowaną, ale gorzej położoną część dolną oraz uboższą, pięknie położoną część górną. Żmiąca została nadana na prawie magdeburskim w 1370 r. przez przełożoną starosądeckich klarysek (która zażyczyła sobie powstania tu kościoła) na rzecz celnika krakowskiego Klemensa. W XVIII w. toczyły się w okolicy walki zbrojne pomiędzy stronnikami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego. Przebywali tu również konfederaci barscy. W XIX w. powstał tu znany ośrodek sukienniczy, w którym m.in. w 1863 r. zamawiał sukno dla powstańców ks. Jan Chełmecki.

Miejsce znajduje się na szlakach