Biórków Wielki

50°10'08"N 20°10'25"E
246 m n. p. m.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biórkowie Wielkim wzniesiono w 1633 r. W ostatniej ćwierci XVIII w. dobudowano wieżę, którą w 1935 r. połączono z nawą. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wystrój i wyposażenie pochodzi głównie z ostatniej ćwierci XVIII w., w tym ołtarze z 1779 r. W głównym ołtarzu, otoczony miejscowym kultem, znajduje się współczesny ołtarzowi obraz przedstawiający scenę Wniebowzięcia NMP. Jest to kościół parafialny. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1938 r.
Na południowy-wschód od kościoła znajduje się zabytkowy zespół dworsko-parkowy z przełomu XVIII i XIX w. Murowany budynek dworu jest mocno zniszczony i opuszczony.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal