Białka

Białka wypływa z Doliny Białej Wody i wpada do Jeziora Czorsztyńskiego. Jej długość wynosi 41 km. Nazwa Białki pochodzi od jasnej barwy kamieni tworzących koryto rzeki. Są to przede wszystkim granitowe otoczaki przyniesione prądem wody z Tatr. W rzece żyje wiele gatunków ryb, m.in.: pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy, strzelba potokowa. Ciekawostką przyrodniczą jest występowanie w pobliżu brzegów Białki roślin charakterystycznych dla Tatr, których nasiona wędrują wraz z wodą.
W rejonie miejscowości Krempachy i Nowa Biała rzeka Białka wcina się w skały pienińskiego pasa skałkowego, tworząc malowniczy przełom pomiędzy skałami Kramnicą (688 m n.p.m.) i Obłazową (670 m n.p.m.). W 1931 r. utworzono tu rezerwat Przełom Białki pod Krempachami o powierzchni 7,5 ha, potwierdzony w 1959 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i rozszerzony do 8,51 ha. Jest to rezerwat krajobrazowy. W rezerwacie ochroną objęty jest przełom rzeki Białki przez pieniński pas skałkowy, roślinność naskalna i reliktowy drzewostan sosnowy.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal