Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Iwkowa
49°48'49"N 20°35'34"E (49.813883, 20.592933)
Kościół cmentarny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej pochodzi z 2. poł. XV w. i jest jednym z najstarszych kościołów w Małopolsce. Niska wieża konstrukcji słupowej została dobudowana w 1619 r. Do naszych czasów przetrwały fragmenty późnorenesansowej polichromii figuralnej. Najlepiej zachowały się sceny w prezbiterium, przedstawiające apostołów i Mękę Pańską. W nawie zachowały się dwa piękne portale z XV w., zwieńczone wyciętymi w trójliście łukami. Do najcenniejszych zabytków kościoła należą rzeźby na belce tęczowej: krucyfiks z XV w. oraz postacie Matki Bożej i Jana Ewangelisty z końca XIV w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...