Gdów

49°54'34"N 20°12'22"E (49.909646, 20.206204)
229 m n. p. m.
Gdów, początkowo wieś rybacka, położona jest w dolinie Raby na jednym z najstarszych szlaków handlowych, prowadzącym z Krakowa na Węgry. Dogodne położenie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu Gdowa. Według Jana Długosza założycielem Gdowa i fundatorem kościoła był Gedko herbu Gryf. Pierwsza nota historyczna dotycząca wsi pochodzi z 1272 r. Pod koniec XVII w. Gdów wszedł w skład dóbr Lubomirskich. Stąd Hieronim Lubomirski wyruszył z rycerstwem do walki pod Wiedniem i Parkanami. Podczas powstania krakowskiego pod Gdowem rozegrała się krwawa bitwa (26.02.1846) powstańców z oddziałami austriackimi. Poległych powstańców pochowano na cmentarzu, a na mogile usypano kopiec zwieńczony pomnikiem – personifikacją płaczącej Ojczyzny. Kopiec ufundowała rodzina Michała Rottermunda, jednego z dowódców powstania. W pobliżu kopca znajdują się kwatery wojskowe poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz nr 375 ).
W centrum wsi stoi gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej. Słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z pierwszej połowy XVIII w. umieszczony jest w ołtarzu głównym. Pozostałe rokokowe ołtarze pochodzą z drugiej połowy XVIII w. W kościele również czczony jest św. Onufry, patron podróżujących i kupców.
Ciekawym zabytkiem Gdowa jest niewielki modrzewiowy dwór Habichtów z 1854 r. położony nad stawem w parku (obecnie własność prywatna rodziny Bednarskich). Przy wjeździe do dworku stoi obelisk wzniesiony ku czci Bartosza Głowackiego w sto dziewiątą. rocznicę bitwy pod Racławicami. W Gdowie urodził się znakomity aktor i reżyser Ludwik Solski (1855–1954), pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.
Nową atrakcją Gdowa jest Ekopark otwarty 1 czerwca 2012 r., na gdowskim Zarabiu. Zajmujący 2,5 ha powierzchni Ekoark należy do nielicznych w Polsce i jest drugim tego typu w Małopolsce. Powstał na nieużywanych przedtem terenach komunalnych, wykorzystując interesujące fragmenty starorzecza i łęgów nadrzecznych, na których zachowało się ogromne bogactwo flory i fauny. Wytyczono kilkaset metrów ścieżek i oznaczono kilkanaście stanowisk. Projektantem Parku jest Hanna Hrehorowicz.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......