Kornatka

49°50'47"N 20°04'46"E (49.846481, 20.0796)
337 m n. p. m.
Kornatka została założona w średniowieczu i była wioską wchodzącą w skład starostwa dobczyckiego. Po raz pierwszy wymieniana jest w 1390 r. wraz z sąsiednią Burletką, która obecnie stanowi jej przysiółek. Choć nie udało się odkryć śladów starszych osad, bardzo możliwe, że takowe tutaj istniały – świadczą o tym cmentarzyska kurhanowe w rejonie szczytu Trupielca (476 m n.p.m.).

Na południe od Kornatki znajdują się duże kompleksy leśne, w których w grudniu 1914 r. toczyły się ciężkie boje. W okresie II wojny światowej okolice były często odwiedzane przez oddziały partyzanckie Armii Krajowej. Wiosną 1944 r. w willi w Kornatce zamieszkał nowo mianowany komendant obwodu AK „Murawa”, por. Wincenty Horodyński „Kościesza”, który później przeniósł się do gajówki w przysiółku Sarnulki.

Obok budynków tzw. Folwarku, rośnie okazały dąb o grubości 478 cm – pomnik przyrody. Kolejne dwa pomnikowe dęby (ponad 350 cm) rosną w lasach przysiółka Burletka. Niedaleko leśnej drogi do Zasani znajduje się też ciekawa skałka piaskowcowa, a pod wzgórzem Styrek – baszta skalna wysokości 4,5 m.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......