Dubne

49°18'41"N 20°58'28"E (49.311646, 20.974643)
610 m n. p. m.

Dubne, niewielka wioska połemkowska (uhryńska), mająca obecnie zaledwie około 50 mieszkańców, położona jest w dolince potoku o tej samej nazwie, w pobliżu jego ujścia do granicznego potoku Smereczek. Nazwa wsi Dubne, jak i położonego ponad źródłami potoku szczytu Dubne (904 m n.p.m.), pochodzi od łemkowskiego określenia dębu. Wieś założył w 1603 r. biskup krakowski Bernard Maciejowski i wchodziła ona w skład Państwa Muszyńskiego. Zasiedlili ja na prawie wołoskim Łemkowie (Uhryńcy) rozwijając na południowym zboczach Zimnego (918 m n.p.m.)i Dubnego (904 m n.p.m.) gospodarkę pasterską. Jeszcze w 1943 r. Dubne liczyło ponad 300 mieszkańców (wszyscy wyznania greckokatolickiego). W 1947 r., w ramach akcji Wisła, większość Łemków wysiedlono.
W Dubnem, wśród łąk na wschodnim zboczu dolinki znajduje się malownicza cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (obecnie kościół rzymskokatolicki). Wybudowana została na przełomie XVII/XVIII w. W obecnej postaci jest po odbudowie po pożarze w 1863 r. Również wyposażenie cerkwi (ikonostas) pochodzi z końca XIX w. Drewniana konstrukcja z trzema równomiernie wznoszącymi się kopułami wyraźnie nawiązuje do klasycznego stylu cerkwi zachodnio-łemkowskiej. Zarówno przez znawców tematu jak i turystów cerkiew w Dubnem zaliczana jest do najładniejszych na Sądecczyźnie.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......