Aleksandrowice

50°05'19"N 19°45'20"E (50.088638, 19.755701)
259 m n. p. m.
Aleksandrowice, miejscowość w gminie Zabierzów, położona jest na terenie Garbu Tenczyńskiego w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Balicach. Wieś została założona prawdopodobnie w XIV w. przez rycerski ród Toporczyków. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1401 r. W średniowieczu przynależała do parafii w Morawicy. W XV w. istniał tu dwór szlachecki (kasztel), który prawdopodobnie wznieśli Aleksandrowscy, wywodzący się z Toporczyków. Istnienie dworu potwierdzone zostało dopiero w 1591 r., kiedy to kolejni właściciele Aleksandrowic, Karnińscy herbu Wieniawa, urządzili w nim zbór kalwiński, zniszczony w kwietniu 1614 r. przez pospólstwo krakowskie. Wieś była wówczas w posiadaniu Piotra Gołuchowskiego herbu Leliwa, sekretarza Zygmunta III Wazy, a później jego syna Samuela, rotmistrza krakowskiego. Pod koniec XVII w. Aleksandrowice należały do Korycińskich. W XVIII w. ich właścicielem był Teofil Pawłowski, a po nim Franciszek Ksawery Kochanowski i kolejno Potoccy oraz Żeleńscy. Od 1832 r. wieś przeszła w posiadanie Erazma Skarżyńskiego herbu Bończa, powstańca listopadowego, krakowskiego i styczniowego. Po jego śmierci w 1871 r. dobra aleksandrowickie nabył książę Eugeniusz Lubomirski, a w 1898 r. stały się własnością księcia Dominika Radziwiłła (1852–1938), który w 1900 r. wybudował w Aleksandrowicach neoklasycystyczny dwór i oficynę powyżej istniejących wcześniej zabudowań folwarcznych. Po wojnie majątek Radziwiłłów został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a następnie utworzonemu w 1950 r. Instytutowi Zootechniki w Balicach, który do dnia dzisiejszego zarządza zespołem dworskim w Aleksandrowicach. Na północno-wschodnich krańcach wsi znajduje się Winna Góra, na stokach której w XVI w. Seweryn Boner, ówczesny właściciel Balic założył jedną z pierwszych winnic na ziemiach polskich.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......