Łękawica

49°57'45"N 21°02'39"E (49.962578, 21.044232)
244 m n. p. m.
Łękawica była wsią rycerską. Założona została może za czasów Bolesława Wstydliwego. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od łąk, których jeszcze dzisiaj jest w tej miejscowości dużo. Pierwsza wzmianka o wsi Łękawica pochodzi z 1344 r., kiedy to na prośbę Spycimira Leliwity, kasztelana krakowskiego, Kazimierz Wielki potwierdził dawne przywileje nadane przez Bolesława Wstydliwego, Leszka Czarnego, i swego ojca Władysława Łokietka w odniesieniu do posiadłości kasztelana nabytych w drodze zamiany, kupna i darowizny.
W Łękawicy istniał majątek należący do książąt Sanguszków. W wyniku parcelacji zabudowania dworskie i 35 ha ziemi nabyła Kuria Biskupia w Tarnowie. Dochody z tego gospodarstwa przeznaczone były na utrzymanie Seminarium Duchownego oraz księży emerytów. Od tej pory własność Kurii nazywana była dworem.
Pierwsza świątynia w Łękawicy była budowlą gotycką, murowaną i została wzniesiona przypuszczalnie w XIV w. Obecny neogotycki kościół pw. św. Mikołaja Biskupa został zbudowany w latach 1906–1909 według projektu tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa.
W Łękawicy znajduje się Pomnik Poległych, odremontowany w 2004 r. Z obiektów przyrodniczych należy wspomnieć dwie pomnikowe lipy przy kościele i granitowy głaz polodowcowy (długości 186 cm, szerokości 77 cm, wysokości 55 cm) znajdujący naprzeciw kościoła (Pomnik Pamięci Strażaków).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......