Biegonice

Nowy Sącz
49°34'47"N 20°40'00"E (49.579737, 20.66678)
314 m n. p. m.
Biegonice, które dzisiaj są częścią Nowego Sącza, do lat siedemdziesiątych XX w. były osobną wioską, o bardzo starym rodowodzie. Wykopaliska archeologiczne na tym terenie sięgają neolitu (około 900–1100 lat p.n.e) i potwierdzają stałe osadnictwo. Znaleziono m.in. cmentarzysko ciałopalne, które niestety zostało w duże mierze zniszczone. Część znalezisk archeolodzy wiążą z osadą na Winnej Górze (353 m n.p.m.) W XIII w. wzmiankowane jest tutaj istnienie parafii i budowa kościoła św. Wawrzyńca. Po jego pożarze w XVII w. powstała druga, murowana świątynia. Do Biegonic pod koniec XVIII w. zostali sprowadzeni niemieccy osadnicy, którzy przez długi okres czasu tworzyli zwartą społeczność. W 1907 r. w miejsce drugiego kościoła, który został rozebrany, powstała neogotycka bryła projektu znanego architekta Jana Sasa Zubrzyckiego, lubującego się w formach historyzujących. Do wyposażenia świątyni wykorzystano niejednokrotnie starsze elementy, m.in. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany na desce w XVI w. w jednym z ołtarzy bocznych pochodzący z kościoła Franciszkanów w Starym Sączu, kamienna chrzcielnica z 1660 r., dzwon z 1664 r., renesansowa kropielnica oraz barokowe posągi św. Stanisława i św. Wojciecha. Parafia była również w posiadaniu piętnastowiecznego obrazu z wizerunkiem Matki Bożej, który w latach międzywojennych został przeniesiony do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Biegonice w czasie II wojny światowej były również miejscem straceń, w którym podczas największej z kilku wykonanych przez Nazistów egzekucji w sierpniu 1941 r. rozstrzelano 44 osoby. Na miejscu kaźni stoi dzisiaj pomnik upamiętniający te wydarzenia. Zarówno nad Biegonicami jak i nad całą Kotliną Sądecką wznosi się Winna Góra (353 m n.p.m.). W obrębie tego wzniesienia archeolodzy zidentyfikowali pozostałości wałów grodu, który funkcjonował za czasów Państwa Wiślan i również w czasach piastowskich. Niektóre źródła przesuwają czas funkcjonowania grodu na okres rzymski, a odkrycia archeologiczne sięgają nawet epoki brązu. Gród był otoczony podwójnymi wałami drewniano-ziemnymi i fosą, ale ze względu na wielowiekowe użytkowanie terenu dzisiaj już niewiele z tego można zobaczyć. W czasie II wojny światowej przez Winną Górę przechodziły okopy, które Niemcy wykorzystywali do obrony przed napierającymi Rosjanami. Na szczycie stoi krzyż fundowany przez biegonickich parafian w tysiącdziewięćsetną rocznicę ukrzyżowania Jezusa, czyli w 1934 r. Stoki Winnej Góry były wykorzystywane również jako startowisko dla szybowców w latach międzywojennych. W październiku 1932 r. przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie szkolenie szybowcowe.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......