Mogilany

49°56'32"N 19°53'08"E (49.942449, 19.885673)
389 m n. p. m.
Mogilany, wieś gminna położona jest na grzbiecie Mogilańskiej Góry (404 m n.p.m.), północnej krawędzi Pogórza Wielickiego. Krawędź ta w rejonie Mogilan zaznacza się w rzeźbie terenu progiem wznoszącym się około 150–200 m nad dnem doliny Wisły. Nazwa wsi Mogilany pochodzi od średniowiecznych mogił usypanych w kształcie kurhanów. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z początku XIII w., kiedy królewskie Mogilany książę Leszek Biały ofiarował Gaworkowi Rawiczowi, późniejszemu kasztelanowi krakowskiemu. Wdowa po Gaworku przekazała wieś wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Gryficie, który z kolei nadał ją około 1234 r. klasztorowi Cystersów w Jędrzejowie. W 1560 r. Cystersi oddali wieś, w zamian za inne miejscowości, Spytkowi Wawrzyńcowi Jordanowi (1518–1568), zaufanemu doradcy króla Zygmunta Augusta, wojewodzie i kasztelanowi krakowskiemu, który wybudował w Mogilanach renesansowy dwór. W rękach kolejnych przedstawicieli rodu Jordanów wieś była do połowy XVIII w. Ostatnim właścicielem z tego rodu był Stefan Jordan, syn zmarłego w 1739 r. Michała Jordana, pułkownika wojsk koronnych, kawalera Orderu Orła Białego, wielkiego miłośnika książek. Później dobra mogilańskie należały do Massalskich i Potockich, a od 1802 r. do wybuchu II wojny światowej do Konopków, którzy zostali pozbawieni majątku przez Niemców.
Po wojnie majątek został upaństwowiony przez władze PRL, a grunty rolne rozparcelowane i przekazane Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój”. Przedwojennym, ostatnim właścicielem majątku, liczącego 201 hektarów, był Stanisław Nowina-Konopka, syn Józefa Konopki, absolwenta prawa i filozofii UJ, autora monografii Wieś Mogilany (1885), etnografa, który wraz z Oskarem Kolbergiem spisywał lokalne obyczaje i pieśni ludowe. Warto wspomnieć, że Józef Nowina-Konopka (1818–1880), współwłaściciel Modlnicy, prowadził w Mogilanach w latach 1849–1873 jedną z pierwszych na ziemiach polskich fabrykę maszyn rolniczych. Natomiast Stanisław Konopka prowadził w Mogilanach wzorcowe gospodarstwo rolne, będące miejscem praktyk dla studentów Wydziału Rolnego UJ. We wsi warto zobaczyć dwór, otoczony starym parkiem i kościół parafialny św. Bartłomieja z początku XVII w.
Dwór w Mogilanach został wybudowany na miejscu szesnastowiecznego dworu Jordanów, który stał do drugiej połowy XVIII w. W 1560 r. Spytek Wawrzyniec Jordan kupując Mogilany, kierował się wspaniałym położeniem wsi, ulokowanej na urwistym wzgórzu, skąd roztaczał się rozległy, malowniczy widok na góry, wzgórza okalające Kraków i samo miasto z wawelskim wzgórzem i wieżami kościelnymi w niedalekiej odległości. W tej scenerii wzniósł swój drewniany dwór, zgodnie z polską tradycją w stylu renesansowej włoskiej willi podmiejskiej Projektantem i wykonawcą willi był prawdopodobnie włoski sztukator, architekt Bartolomeo Ridolfi, którego Jordan poznał i zaprosił do Polski podczas swojego pobytu w Caldero koło Werony. Do dzisiaj zachowały się ślady ogrodu renesansowego, otaczającego willę. Spytek Jordan gościł u siebie całą plejadę wybitnych ówczesnych pisarzy, artystów i poetów, w tym ks. Stanisława Orzechowskiego oraz Mikołaja Reja z Nagłowic, którego dzieło Żywot człowieka poczciwego było drukowane w oficynie dworskiej – drukarni założonej przez Jordana, prowadzonej przez Macieja Wierzbitę. Willa w Mogilanach, aż do połowy XVIII w. należała do kolejnych spadkobierców rodu Jordanów.
Następnymi, istotnymi właścicielami willi-pałacu byli Potoccy, którzy w 1764 r. postanowili rozebrać zrujnowany pałac i wybudować, z wykorzystaniem uzyskanych resztek materiałów, dwór, spichlerz, dwa browary i budynek administracyjny. W 1802 r. majątek mogilański kupiła rodzina Konopków.
W latach czterdziestych XIX w. na miejscu dawnego dworu został wybudowany nowy dwór o klasycystycznej architekturze, który był we władaniu Konopków do wybuchu II wojny światowej. W 1939 r. Stanisław Kostka Konopka (urodzony w 1866 r.) wraz z rodziną został wyrzucony ze swojego majątku przez Niemców, a dwór przeszedł pod zarząd hitlerowskiego starosty powiatu krakowskiego. Po wojnie upaństwowiony dwór pełnił różne funkcje. W 1967 r. przejęła dwór Polska Akademia Nauk i urządziła w nim Dom Pracy Twórczej oraz ośrodek konferencyjny, działający do momentu likwidacji w 2010 r. Zakładu Pomocniczego PAN w Krakowie, zarządzającego dworem. Dwór i park zostały zamknięte.
Parterowy budynek dworu w stylu późno klasycystycznym nakryty jest mansardowym dachem. Od strony północnej znajduje się murowany, obszerny ganek-weranda z dużymi oknami, poprzedzający główne wejście do dworu. Weranda od strony południowej ozdobiona jest efektowną stolarką okienną w stylu neogotycko orientalnym. Budynek otoczony jest zabytkowym parkiem.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......