Rytro

49°29'23"N 20°40'43"E (49.489935, 20.678661)
350 m n. p. m.

Rytro jest dużą wsią letniskową w dolinie Popradu, u ujścia Wielkiej Roztoki, ważnym węzłem szlaków turystycznych i punktem startowym dla wycieczek zarówno w Pasmo Radziejowej i Prehyby, jak i w Pasmo Jaworzyny Krynickiej.
Nazwa Rytro jest wzmiankowana już w 1240 r. Prawdopodobnie już w XII w. była tu strażnica strzegąca szlaku handlowego w dolinie Popradu. W dolinie pod zamkiem rozwinęła się osada, której mieszkańcy trudnili się m.in. spławem drewna Popradem.
Przy głównej szosie, w dolinie Popradu, znajduje się stacja kolejowa oraz słynny Zajazd Ryterski. Centrum wsi znajduje się u ujścia Wielkiej Roztoki (droga za przejazdem kolejowym). Tam też zachowało się kilka stylowych willi letniskowych, jeszcze z lat trzydziestych, nowy Dom Wycieczkowy PTTK „Pod Roztoką” z restauracją (za przejazdem po prawej) i nowy kościół.
Pierwszy kościół pw. św. Józefa Robotnika wybudowano w Rytrze w latach dwudziestych XX w. przy wydatnej pomocy hr. Adama Stadnickiego na tzw. Mosówce (obecnie plebania). Ten prowizoryczny, zbudowany z desek i krawędziaków kościół służył 60 lat. Z braku możliwości uzyskania zezwolenia na budowę nowego kościoła, remontowali go i upiększali jego wnętrze kolejni proboszczowie, zwłaszcza prowadzący parafię w latach 1945–1985 ks. Józef Woźniacki. Budową nowej świątyni zajął sie w 1983 r. ks. wikariusz Franciszek Klag, proboszcz ryterskiej parafii w latach 1985–2009. Dolna kaplica pw. św. Franciszka z Asyżu, ołtarz polowy i elektrownia wodna poświęcone zostały w 1989 r. Służbę Bożą w nowym kościele rozpoczęto w 2000 r.
Na wzgórzu Zamczysko (465 m n.p.m.), 125 metrów ponad doliną Popradu (na prawym brzegu rzeki), znajdują się ruiny średniowiecznego zamku z połowy XIII w.
Prawdopodobnie już w XII w. była tu strażnica, strzegąca szlaku handlowego w dolinie Popradu, a nazwa Rytro pochodzi od niemieckich rycerzy (niem. Rytter), którzy ponoć stacjonowali na zamku. W XIII w. zamek był własnością kasztelana sądeckiego Piotra Wydżgi. W 1658 r. zamek został zniszczony w czasie najazdu księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego i od tej pory popadł w ruinę. W XX w. w resztkach ruin prowadzono prace archeologiczne (znaleziono m.in. monety z czasów Władysława Jagiełły, groty strzał itp.). W latach sześćdziesiątych dokonano w ruinach pierwszych prac zabezpieczających i rekonstrukcyjnych. Dalszych rekonstrukcji (m.in. częściową nadbudowę wieży) dokonano z końcem lat dziewięćdziesiątych. Obecnie gmina Rytro prowadzi dalsze prace konserwatorsko-budowlane, które mają doprowadzić pozostałości zamku do stanu trwałej ruiny.
Odsłonięte i podwyższone ruiny górują obecnie nad wsią na stromym wzgórzu po północno-wschodniej stronie doliny (dojście przez most i w lewo, potem ścieżką do góry, około 30 minut). Można obejrzeć m.in. okrągłą kamienną wieżę, fragment muru z otworami strzelniczymi i bramą, resztki wałów ziemnych oraz wspaniały widok na dolinę Popradu, zabudowę Rytra i Pasmo Radziejowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......