Maciejowa

49°31'55"N 20°49'25"E (49.532077, 20.823632)
427 m n. p. m.
Maciejowa (około 500 mieszkańców) jest ostatnią (rozpatrując od wschodu) połemkowską wsią w dolinie Kamienicy Nawojowskiej. Położona jest w pobliżu ujścia potoku Składziste. Główna część nieco rozproszonej zabudowy znajduje się na południowym brzegu Kamienicy. Tam też, na niewielkim wzniesieniu, osłonięta od drogi zagajnikiem, stoi zabytkowa, drewniana cerkiew z 1830 r., o ładnej bryle architektonicznej i klasycznych proporcjach (dojście od przystanku przez mostek na Kamienicy) – dawna greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy (wybudowana na miejscu poprzedniej świątyni). Jest to jedna z najdalej na zachód wysuniętych cerkwi łemkowskich, znajdująca się na zachodniej granicy ich zwartego osadnictwa. Od czasu wysiedlenia Łemków jest użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. Jest to typowa dla tych obszarów budowla w stylu zachodnio-łemkowskim, ze zrębowym prezbiterium i nawą oraz słupowo-ramową wieżą, posadowioną nad babińcem. Namiotowe, łamane dachy nad nawą i prezbiterium zwieńczone są, podobnie jak wieża, niewielkimi kopułami (makowicami) z latarniami.
Wewnątrz cerkwi znajduje się ciekawa ornamentalno-figuralna polichromia wykonana na początku XX w. przez Feliksa Bogdańskiego. Rodzina Bogdańskich pochodziła z Jaślisk i zajmowała się wykonywaniem polichromii, ikon oraz ikonostasów do cerkwi, jak również wystrojów kościołów rzymskokatolickich. Również ikonostas cerkwi w Maciejowej jest autorstwa artysty-rzemieślnika z rodziny Bogdańskich. Pomimo że cerkiew pochodzi z połowy XIX w., to można w niej znaleźć wyposażenie wcześniejsze. Na uwagę zasługuje wisząca w nawie siedemnastowieczna ikona przedstawiająca Chrzest Chrystusa w Jordanie, natomiast w babińcu przedstawienie Chrystusa Nauczającego. Obydwa obrazy pochodzą z wyposażenia poprzedniej świątyni (pozostałe zachowane ikony zostały przeniesione do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu). Wystroju dopełniają ołtarze boczne z przełomu XIX i XX w. oraz kamienna (gotycka?) chrzcielnica. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób znalazła się ona właśnie w cerkwi w Maciejowskiej. Istnieje hipoteza, że pochodzi ona z kościoła w Nawojowej, ale nie jest to potwierdzone.
Cerkiew znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......