Tunel

50°26'00"N 19°59'31"E (50.433372, 19.991949)
353 m n. p. m.

Tunel to stacja kolejowa i przysiółek wsi Uniejów-Rędziny położony pośród kompleksu głównie liściastych lasów zwanych tunelskimi, które pokrywają obszar o niezwykle urozmaiconej rzeźbie z kulminacją Białej Góry (415 m n.p.m.), najwyższym wzniesieniem Wyżyny Miechowskiej. Pod jej południowym stokiem w 1883 r. wydrążono tunel o długości 810 m dla linii kolejowej Dęblin – Dąbrowa Górnicza (Kolej Iwangorodsko-Dąbrowska), a w latach 1910–1912 kolejny tunel, równoległy do pierwszego. Tunele, mimo możliwości obejścia Białej Góry, wybudowano w celach strategicznych – ich wysadzenie, co częściowo zrobili Niemcy w 1914 i 1945 r., praktycznie wykluczało transport w kierunku Śląska. W 1934 r. do Tunelu doprowadzono linię kolejową z Krakowa.
Na północny-zachód od Tunelu na zachodnim zboczu kredowego wzniesienia Białej Góry (415 m n.p.m.) znajduje się Rezerwat przyrody Biała Góra o powierzchni 11,25 ha. Rezerwat utworzono w 1955 r. dla ochrony stanowisk roślinności stepowej oraz zespołów o charakterze przejściowym między zbiorowiskami stepowymi i leśnymi. Jest to także obszar Natura 2000. Najważniejszą wartość przyrodniczą ma tu wielogatunkowa murawa kserotermiczna (Festuco-Brometea) oraz grąd.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......