Gorzeń Górny

49°51'19"N 19°30'10"E (49.855388, 19.502948)
272 m n. p. m.
Gorzeń Górny, wieś w gminie Wadowice, położona jest na stokach Iłowca i Goryczkowca, na lewym brzegu rzeki Skawy. W początkach swego istnienia stanowiła, z sąsiednim Gorzeniem Dolnym, jedną wieś o nazwie Gorzeń. Podział wsi nastąpił w drugiej połowie XVI wieku, kiedy nastąpiła faktyczna odrębność własności szlacheckich. Nazwa wsi Gorzeń wiązana jest z prawdopodobnym miejscem jej powstania na obszarze spalonego lasu i wywodzi się od słowa gorzeć. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z przełomu XIV XV w., chociaż teren był już zamieszkały w czasach prehistorycznych, o czym świadczą pozostałości grodziska na wzgórzu Grapa. W XVI wieku Gorzeń Górny stanowił własność Gorzeńskich herbu Topór. W 1583 r. (lustracja dóbr) pojawił się obok Stanisława Gorzeńskiego drugi właściciel północnej części wsi - Andrzej Łagiewnicki. Wtedy to właśnie nastąpił trwały podział wsi. Od schyłku XVII do drugiej połowy XIX wieku kolejnymi właścicielami Gorzenia Górnego byli: Biberstein-Starowieyscy, Skorupko-Padlewscy, Huppertowie i Eleonora Czerniczkowa, która sprzedała w 1883 r. gorzński majątek Tytusowi Zegadłowiczowi, profesorowi gimnazjum w Wadowicach. Po jego śmierci majątek odziedziczył urodzony w Gorzeniu syn Emil Zegadłowicz, pisarz, założyciel grupy artystycznej "Czartak", który swoją działalnością rozsławił wioskę.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......