Dobczyce

49°52'53"N 20°05'20"E (49.881406, 20.088952)
244 m n. p. m.

Pierwsza wzmianka do Dobczycach pochodzi z 1266 r. Osada prawdopodobnie już przed 1310 r. miała prawa miejskie. Obok miasta stał zameczek, w którym schronienie w czasie buntu wójta Alberta (1311 r.) znalazł Władysław Łokietek. Od 1359 r. był on siedzibą starostwa niegrodowego, obejmującego Dobczyce i okoliczne wsie. W 1362 r. Kazimierz Wielki nadał Dobczycom prawo magdeburskie i potwierdził dawniejsze przywileje. Miasto otrzymało prawo do odbywania cotygodniowych targów w czwartki. Rozkwit rzemiosła i handlu powodował, że ośrodek szybko się bogacił – jedynie najazdy zbuntowanego rycerstwa w XV w. oraz działania wojsk szwedzkich zakłócały jego rozwój. W 1768 r. z powodu ciasnoty panującej na wzgórzu i trudności w zaopatrzeniu w wodę nastąpiła relokacja miasta, które usytuowano w dolinie, w miejscu obecnego rynku. Wzgórze zamkowe pełniło jednak nadal funkcje administracyjne, stał tu również kościół parafialny.
Po likwidacji starostwa przez władze austriackie Dobczyce stanowiły własność rządową, a następnie przeszły w ręce prywatne – po 1818 r. jego właścicielami byli Turnauowie. W 1914 r. miasto zostało na okres kilku dni zajęte przez wojska rosyjskie, które wycofały się stąd po bitwie w rejonie Kornatki i Drogini. W 1939 r. (4 i 5 IX) stacjonował tu sztab 10 Brygady Kawalerii z płk. dypl. Stanisławem Maczkiem. W następnych latach miasto było ośrodkiem antyhitlerowskiej konspiracji. Słynna akcja odbicia z aresztu adiutanta komendanta obwodu AK „Murawa”, pchor. Andrzeja Woźniakowskiego „Prawdzica” (27 VII 1944 r.) była hasłem do rozpoczęcia na terenie obwodu akcji „Burza”. W czasie walk w styczniu 1945 r. miasto mocno ucierpiało, szczególnie zacięte walki toczyły się o Górę Zamkową oraz położoną po przeciwnej stronie Raby Jałowcową. Od II wojny światowej Dobczyce pełnią funkcję ośrodka o randze ponadlokalnej z rozwiniętymi funkcjami handlowo-usługowymi. Na terenie strefy przemysłowej zlokalizowało swoje zakłady wiele znanych firm.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......