Czubatka

Czubatka (382 m n.p.m.), zwana też Jałowce, jest wzniesieniem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej granicznym z Wyżyną Śląską, wybitnym punktem widokowym na Pustynię Błędowską. Na jej stokach występują liczne stanowiska chronionego dziewięćsiłu bezłodygowego, gatunku górskiego, występującego reliktowo na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...