Brzoskwinia

50°05'42"N 19°43'02"E (50.09501, 19.717274)
279 m n. p. m.
Brzoskwinia, wieś w gminie Zabierzów, położona na Garbie Tenczyńskim, należy do najstarszych osad w okolicach Krakowa. Według badań archeologicznych, prowadzonych w latach 1974–1980 w Brzoskwini-Krzemionkach istniały w okresie 40–10 tys. lat p.n.e. (górny paleolit) krzemienice usytuowane przypuszczalnie w pobliżu kopalni tego surowca, założone prawdopodobnie przez grupy przybyłe z Moraw lub zachodniej Słowacji. Znalezione wówczas odłupki i wióry z radiolarytu archeolodzy zaliczyli do słabo przebadanych na terenie Polski stanowisk kultury magdaleńskiej. W okresie kultury łużyckiej istniało tutaj cmentarzysko. Najwcześniejsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1325 r. Według Jana Długosza właścicielem wsi w latach 1415–1437 był Andrzej Rup, zwany Brzoskwiński lub Wrzoskiński. W drugiej połowie XVI w. wieś należała do Jakuba Płazy herbu Topór, który sprzedał ją w 1486 r. Mikołajowi z Tęczyna. Od 1504 r. właścicielami Brzoskwini byli Jan i Stanisław Tęczyńscy, a po nich kolejno: Opalińscy, Lubomirscy, Sieniawscy, Czartoryscy i Potoccy. Pod koniec XIX w. folwark w Brzoskwini należał do hrabiego Artura Potockiego i wchodził w skład tzw. majoratu krzeszowickiego. Pozostałością zabudowań folwarcznych jest lamus otoczony kamiennym murem. We wsi została wybudowana parę lat temu kaplica pw. Imienia Maryi, należąca do parafii kościoła w Morawicy. Do Brzoskwini należą przysiółki: Dwór, Kamyk, Koziary i Krzemionki oraz część wsi Popówka.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......