Szczawa

49°36'13"N 20°17'51"E (49.603758, 20.297702)
515 m n. p. m.

Szczawa to duża i znana wieś letniskowa na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców, położona u ujścia potoku Głębieniec do Kamienicy, w oknie tektonicznym (obszar, na powierzchni którego doszło do rozcięcia płaszczowiny, wskutek czego odsłoniły się utwory geologiczne pochodzące ze starszych epok). Nazwa miejscowości pochodzi od wód mineralnych, które występują w okolicy. Wieś prawdopodobnie została założona przez sołtysa z sąsiedniej wsi i stanowiła własność Klarysek ze Starego Sącza. Źródła mineralnie były znane już w XV w. Pod koniec XVIII w. klaryski utraciły swoje dobra, a władzę na tym terenie przejęli Austriacy. W połowie XIX w. działały tu dwie huty żelaza, a od przełomu XIX/XX w. funkcjonowały zakłady związane z przemysłem drzewnym. W okresie międzywojennym zaczęto doceniać walory uzdrowiskowe miejscowości i jej źródeł wodnych – szczaw alkaliczno-słonych, żelazistych, i alkaliczno-siarkowych. W 1938 r. powstała nieduża pijalnia wód mineralnych oraz rozlewnia wód, a w rejonie Szczawy ustanowiono strefę ochrony górniczej. Badania właściwości wód trwają do dziś, czyni się też starania o status uzdrowiska. W centrum Szczawy stoi drewniany kościół parafialny, zbudowany w latach 1958–59. Większość wyposażenia wykonał ludowy twórca Antoni Krzak. Obok plebanii znajduje się niewielkie Muzeum – Izba Pamięci I Pułku Strzelców Podhalańskich AK (klucze dostępne na probostwie). Ludność Szczawy stanowi odrębną grupę etnograficzną – Górali Białych. Ponad centrum wsi, na zboczach Wielkiego Wierchu, działa Narciarskie Centrum „Polanki”. Największym pomnikiem przyrody w Szczawie jest ponad 200-letni jesion.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......