Przywarówka

49°31'48"N 19°32'51"E (49.530056, 19.547643)
766 m n. p. m.

Przywarówka jest sołectwem gminy Lipnicy Wielkiej, malowniczo położonym w jej górnej północnej części, w źródłowej części doliny, bezpośrednio pod południowym zboczem Babiej Góry.
W Przywarówce zachował się drewniany budynek dawnego Schroniska Babiogórskiego. Obiekt powstał na początku lat trzydziestych XX w., z prywatnych funduszy jako dar dla młodzieży. Stanowił własność gimnazjum (obecnie liceum) im. św. Jana Kantego w Poznaniu i funkcjonował jako placówka kolonijna, także schronisko dla turystów, później ośrodek wypoczynkowy, w końcu placówka WOP. Schronisko Babiogórskie zamknięte z powodu złego stanu technicznego w 1981 r., dziewięć lat później zostało ponownie otwarte. Obecnie działa tu Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Mountain Haven” (Górska Przystań) prowadzony przez fundację „Children i Crisis” (Dzieci w Potrzebie), założony przez księżną Yorku – Sarah Ferguson. Przebywają tu na dwutygodniowych bezpłatnych turnusach dzieci leczone z chorób nowotworowych. Księżna była tu dwukrotnie i otrzymała honorowe obywatelstwo Lipnicy Wielkiej. Od 2005 r. ośrodek działa już bez wsparcia finansowego księżnej, ale wciąż pod jej patronatem. W opiece nad dziećmi pomagają młodzi wolontariusze.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...