Helena

Nowy Sącz
49°37'48"N 20°40'56"E (49.630132, 20.68232)
280 m n. p. m.
Helena jest jednym z sądeckich osiedli. Położona jest na skraju miasta, po lewej stronie Dunajca. Na terenie osiedla znajduje się drewniany kościół św. Heleny. Kościół stoi pośrodku cmentarza. Pierwotna świątynia została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, obecną zbudowano w 1686 r. nakładem ksieni starosądeckich klarysek Heleny Marchockiej. Poświadcza to napis na belce tęczowej. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany, z dwoma wieżyczkami na dachu. Wyposażenie pochodzi przeważnie z okresu budowy. Barokowy ołtarz główny zawiera w sobie kilka interesujących malowideł. Możemy tutaj zaobserwować obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVIII w., siedemnastowieczne przedstawienia św. Heleny, św. Klary i Zwiastowania oraz najstarsze renesansowe malowidła na desce przedstawiające Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Chrystusa z około 1580 r. W predelli ołtarza znajdują się siedemnastowieczne sceny ze starosądeckimi klaryskami – zapewne jest to wpływ dobrodziejki kościoła. Elementy wystroju nawy również pochodzą z XVII lub XVIII w. Interesująca jest Pieta z św. Anną, św. Heleną oraz klęczącą rodziną fundatora z 1707 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......