Niedzica

49°24'57"N 20°19'12"E (49.415998, 20.32003)
494 m n. p. m.

Niedzica jest dużą wsią spiską położoną w dolinie Niedziczanki, na wschodnich krańcach Pienin Spiskich. Górnym końcem sięga zbiegu potoków Łapszanka i Kacwin, dolnym – ujścia Niedziczanki do Jeziora Sromowieckiego.
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIV w. i dotyczą sprzedaży wsi „Nisitz” przez Kokosza Berzeviczego z Czerwonego Klasztoru. Od 1326 r. klasztor ten objął patronat nad wsią. W XVI w. wieś Niedzica, podobnie jak pobliski zamek, była w rękach polskiej rodziny Łaskich, a potem węgierskich Horvathów. W latach 1545–1640 niedzicki kościół pełnił rolę zboru protestanckiego (po przejściu właścicieli na luteranizm). W 1805 r. Niedzicę odwiedził Stanisław Staszic, a w 1832 r. – poeta Seweryn Goszczyński. Po I wojnie światowej Niedzica znalazła się w granicach Polski. W 1924 r., w czasie tzw. sporu o Jaworzynę Spiską, strona polska zaproponowała Czechosłowacji wymianę Niedzicy wraz z sąsiednim Kacwinem za rejon Jaworzyny wraz z główną granią Tatr Wysokich. Do „transakcji” jednak nie doszło. Do 1929 r. istniała tutaj (podobnie jak w Falsztynie) pańszczyzna. Odrabiało ją 20 tzw. zelarzy w wymiarze 30–66 dni rocznie z morga.
Cennym zabytkiem jest kościół parafialny św. Bartłomieja w Niedzicy. Pochodzi z końca XV w. W swojej bryle zachował dużo elementów gotyckich: wysmukłą sylwetkę, przypory, ostrołukowo zakończone okna z manswerami, sklepienie krzyżowo-żebrowe w prezbiterium. Od zachodniej strony znajduje się pseudogotycka wieża z 1912 r. (dobudowana po pożarze starej – oryginalnej). Wyposażenie wnętrza w większości jest późnobarokowe. Szczególnie bogato zdobiony i rozbudowany przestrzennie ołtarz główny pochodzi z 1770 r. Na ścianie po lewej jest fragment (2/3) piętnastowiecznego tryptyku, przedstawiającego życie i męczeńską śmierć św. Bartłomieja. Szczególnie ekspresyjne jest malowidło przedstawiające Męczennika obdartego ze skóry i niosącego ją na kiju na ramieniu. W ołtarzu bocznej kaplicy Matki Bożej Bolesnej jest ekspresyjna Pieta z XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......