Jaroszowice

49°51'26"N 19°31'07"E (49.857339, 19.518628)
267 m n. p. m.
Jaroszowice to wieś w gminie Wadowice, położona we wchodniej części Beskidu Małego na północnych stokach Jaroszowickiej Góry. Znaczną część obszaru wsi pokrywają lasy. Z licznych średniowiecznych dokumentów wynika, że Jaroszowice tworzyły całość z Kleczą Dolną. Szybciej rozrastały się Jaroszowice i nadały nazwę całości, natomiast parafia i kościół były w Kleczy. Prawdopodobnie Jaroszowice i Klecza oddzielnymi wsiami stały się w pierwszej połowie XV wieku w czasach panowania Władysława Warneńczyka. Jaroszowice (bez Kleczy) weszły na stałe w skład królewszczyzny, czyli późniejszego, niegrodowego starostwa barwałdzkiego, istniejącego do I rozbioru Polski (1772 r.). W drugiej połowie XV wieku Kazimierz Jagiellończyk przekazał Jaroszowice w dzierżawę Piotrowi Komorowskiemu, herbu Korczak. Szerzej znaną postacią z rodu Komorowskich był Krzysztof, który zasłynął wojną w 1590 roku z Mikołajem Zebrzydowskim, starostą lanckorońskim, o zagarniętą przez niego część starostwa barwałdzkiego, koło Brodów (Zebrzydowski wybudował tu "kalwarię"). Ostatni z Komorowskich, też Krzysztof, zmarł w wieku 29 lat bez potomka w linii męskiej. Kolejnymi właścicielami Jaroszowic byli Wierzbowscy (Hieronim Wierzbowski, kasztelan sieradzki, ożenił się z wdową po Krzysztofie Komorowskim), Szembekowie, Braniccy herbu Korczak, z Branicy w Lubelskim (nie mieli związku z Branickimi herbu Gryf z Branic, koło Krakowa). Ostatnim starostą barwałdzkim, do którego należały Jaroszowice był Ksawery Branicki. Po I rozbiorze Polski starostwo, odebrane przez rząd austriacki, kupił Branicki, już jako prywatna osoba i w 1781 roku odsprzedał je Janowi Biberstein-Starowieyskiemu. Na początku XIX wieku Starowieyscy sprzedawali majątek w kawałkach. Jaroszowice kupili Fischerowie. Kolejni właścicielami byli Krobiccy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......