Mochnaczka Niżna

Nieduża wieś Mochnaczka Niżna (około 800 mieszkańców) położona jest w dolinie Mochnaczki około 6 km na północ od jej ujścia do Muszynki w Tyliczu.
Wieś została założona na prawie wołoskim w 1589 r. przez niejakiego Jana Świątkowskiego na mocy przywileju nadanego przez biskupa Myszkowskiego (jakoże, tereny te należały do Państwa Muszyńskiego, będącego własnością biskupów krakowskich). W 1626 r. biskup M. Szyszkowski erygował i uposażył w Mochnaczce parafię greckokatolicką, podległą dekanatowi muszyńskiemu. Mochnaczka Niżna została wyodrębniona z gruntów pierwotnej wsi dopiero w 1648 r. Według spisów parafialnych w XVIII i XIX w. mieszkali tu głównie Łemkowie wyznania greckokatolickiego, w liczbie 500 do 800 osób. W 1936 r. miejscowa parafia greckokatolicka została włączona do utworzonej właśnie Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny (metropolia w Przemyślu). Według dokonanego wtedy spisu we wsi zamieszkiwało 788 grekokatolików, 21 rzymskich katolików i 33 żydów. Po II wojnie światowej, w ramach akcji Wisła, Łemkowie zostali wysiedleni na Ziemie Zachodnie oraz do Związku Radzieckiego, a w ich miejsce przesiedlono ludność polską z innych rejonów Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.
We wsi znajduje się: dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z XVIII w., gruntownie przekształcona w połowie XIX w., z kompletnym ikonostasem wewnątrz. od 1951 r. użytkowana jako kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej, oraz kaplica greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy, drewniana, zbudowana w 1787 z fundacji tutejszego proboszcza ks. Czyrniańskiego, z kompletnym ikonostasem wewnątrz.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......