Nowodworze

49°58'17"N 20°58'45"E (49.971558, 20.979361)
205 m n. p. m.
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu sprzedaży z 1392 r., gdzie widnieje pod starosłowiańską nazwą Przewrocze. Jednak początków osadnictwa w tej miejscowości można szukać dużo wcześniej, czego dowodzą znaleziska archeologiczne. W sąsiedniej Radlnej badacze z PAN odnaleźli wióry krzemienne będące pozostałością po ludności pochodzenia południowego z cyklu kultur wstęgowych, prowadzącej osiadły tryb życia i utrzymującej się w dużym stopniu z gospodarki rolniczo-hodowlanej z okresu 4500 lat p.n.e. W centrum Nowodworza znajduje się stanowisko archeologiczne osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego.
Pierwszym znanym właścicielem był ród Gryfitów osiadły nad rzeką Białą. Następnie, po wykupie przez Tarnowskich, wieś Przewrocze przemianowana została na Nowy Dwór. W XVIII w. znajdował się tu dwór, kaplica, folwark i karczma. W 1876 r. przez pola należące do wsi przeprowadzono linię kolejową Tarnów – Leluchów. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1886 r. przy haśle „Nowodwórze” informuje, że we wsi znajduje się kasa pożyczkowa i dom zakonny, a większość terenu jest w posiadaniu księcia Sanguszko. W czasach zaborów, w pobliżu linii kolejowej powstała tzw. Prochownia – jednostka wojskowa z poligonem.
W Nadworzu znajduje się Dom Pomocy Społecznej otoczony zabytkowym poaustriackim parkiem, kaplica wraz z ochronką Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, drewniane czworaki i zabytkowy budynek dawnej stajni dworskiej Sanguszków.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......