Góra Św. Marcina

49°59'01"N 21°00'44"E (49.983792, 21.012315)
375 m n. p. m.
Góra Św. Marcina (384 m n.p.m.), potocznie nazywana Marcinką, uznawana jest za najbardziej na północ wysunięte wzgórze całych Karpat. Leży na Pogórzu Ciężkowickim. Ma kształt wału ciągnącego się z zachodu na wschód. W najwyższym punkcie znajduje się przekaźnik TP EmiTel. Na wierzchowinie góry rozłożone są zabudowania wsi Zawada, a północne stoki należą do Tarnowa.
Na Górze Św. Marcina na zachód od szczytu znajduje się grodzisko. Na podstawie datowania zabytków znalezionych podczas badań archeologicznych przyjąć można, że gród w Zawadzie funkcjonował w IX–XI w., a najprawdopodobniej również przez część XII stulecia. Gród miał powierzchnię około 9.5 ha. Obok grodu właściwego, położonego na kulminacji wyodrębnionego wzniesienia na zachodnim zboczy góry, rozwinął się w kierunku zachodnim system podgrodzi bronionych wałami zaporowymi. Zostały one znakomicie wkomponowane w teren wykorzystując jego naturalne cechy obronne.
Na grodzisku odkryto ślady osadnictwa z różnych epok pradziejów: znaleziono krzemienne narzędzia z neolitu, fragmenty glinianych naczyń z V–IV w. p.n.e. oraz najprawdopodobniej III w. n.e. Największa ilość znalezisk łączy się jednak z okresem wczesnego średniowiecza. Odkryto pozostałości kilkunastu budynków mieszkalnych szałasów na planie wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach 2,6 x 4,6 x 1,8–2 m oraz czworokątnych półziemianek o wymiarach 3,0–3,5 x 4,0 m. zagłębionych w podłoże do około 1 m. Domostwa te posiadały w narożnikach paleniska lub piece ułożone z kamieni spajanych gliną. Naprzeciw urządzeń grzewczych znajdowały się wejścia. Stanowiły je zadaszone korytarzyki lub drążone w lessowym podłożu stopnie. W domostwach obu kategorii odkryto liczne przedmioty codziennego użytku mieszkańców grodu. Obok zdecydowanie najliczniejszych fragmentów glinianych naczyń znaleziono żelazne noże i okucia pasów, gliniane przęśliki, okucia i uchwyty wiader, a w jednym z domostw szklany paciorek.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......