Luboń Wielki

49°39'09"N 19°59'38"E (49.652536, 19.993901)
1011 m n. p. m.

Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem powiatu myślenickiego. Wierzchołek znajduje się na granicy Rabki i Tenczyna i słynie z kilku krajoznawczych ciekawostek. Pierwszą z nich jest rozległa panorama. Widać stąd Zembolową, Kotoń, rozległą dolinę Raby, Pasmo Łysiny w całej okazałości (w tle wierzchołka Strzebla), garby Pogórza Wielickiego oraz odległe wzgórza Bramy Krakowskiej i próg Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wschodnia część panoramy, chowająca się za las pod szczytem, obejmuje Grodzisko, Ciecień z Wierzbanowską Górą i klasyczne, wyspowe góry: Lubogoszcz, Śnieżnicę (na dalszym planie Kostrza) i Ćwilin. Spod szczytu otwiera się też widok na południowy zachód, w kierunku Babiej Góry.
Dogodne położenie, bliskość Rabki, znanego kurortu, oraz walory widokowe spowodowały, że oddział PTT w Rabce wybudował tu w 1931 r. schronisko, o unikatowych rozwiązaniach architektonicznych. Piętro niewielkiego budynku, z racji wyglądu nazywanego „domkiem Baby Jagi”, obejmuje salę sypialną z 20 miejscami i oknami na cztery strony świata. Obok schroniska stoi wieża przekaźnika telewizyjnego, wybudowana w 1961 r. – widoczna z dużej odległości stanowi rozpoznawalną cechę Lubonia Wielkiego.
W 1970 r. na południowych stokach góry utworzono rezerwat przyrody nieożywionej „Luboń Wielki” (12 ha), obejmujący obszar osuwiska, w tym ściany skalne, jaskinie szczelinowe, rozpadliny i unikatowe gołoborze. Prowadzi przez niego żółty szlak turystyczny, którego najciekawszy odcinek nosi nazwę „Perci Borkowskiego”.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......