Bukowa Góra

50°05'58"N 19°41'04"E (50.099683, 19.68458)
370 m n. p. m.

Bukowa Góra (370 m n.p.m.) jest zalesionym wzgórzem, terytorialnie należącym do wsi Nielepice. Wchodzi w skład Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W Młynce na północnym zboczu Bukowej Góry znajduje się nieczynny kamieniołom wapieni z górnej jury. W ścianach kamieniołomu można zobaczyć wapienie z licznymi szczątkami fauny (amonitami, belemnitami i gąbkami). Eksploatację wyrobiska o charakterze stokowym prowadzono na kilku poziomach. Pozyskany kamień był wykorzystywany do budowy dróg i do wyrobu mączki nawozowej.
Na wschodnim zboczu Bukowej Góry znajduje się Jaskinia Pańskie Kąty. Jest to niewielka grota w północnej skarpie zarośniętego jaru, około 6 m powyżej jego dna. Początkowy korytarz ma niespełna 2 m wysokości, po nieco ponad 3 m zakręca w prawo i przybiera formę bardzo wąskiego przejścia długości 8–9 m wiodącego lekko pod górę. Jaskinia w formie korytarza (długości około 13 m) kończy się niewielkim wylotem położonym nieco powyżej wejścia. Udostępniona jest do zwiedzania pod specjalistycznym nadzorem. Obok jaskini urządzone jest centrum edukacyjno-zabawowe Pańskie Kąty w Nielepicach. Są tu też wyznaczone trasy rowerowe i spacerowe oraz obszerna polana. Urządzono tutaj miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży, miejsce rekreacji zbiorowej oraz stanowisko poszukiwania kości mamuta (Wioska Dziecięca Mamuci Ząb). Centrum dostępne jest również dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...