Przełęcz Krzyżowa

49°25'22"N 20°56'00"E (49.422963, 20.933447)
763 m n. p. m.
Krzyżowa (około 780 m n.p.m.) jest wyraźnym, choć dość wąskim i w większości zalesionym siodłem w grzbiecie na zachód od Krynicy, pomiędzy dolinami Kryniczanki i Czarnego Potoku. Sama przełęcz rozdziela kulminację Krzyżowej (813 m n.p.m.) na południu od grzbietu Bukowinek nad Słotwinami. Na samym siodle, na niewielkiej cienistej polance jest skrzyżowanie dróg i szlaków (także ławeczki dla odpoczynku). Prowadzący z Krynicy do Czarnego Potoku i dalej na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) szlak zielony, krzyżuje się tu z biegnącym grzbietem szlakiem niebieskim (z Runka 1080 m n.p.m.) i okrężnym szlakiem żółtym. Dalej w sferze planów pozostaje koncepcja budowy kolejki gondolowej, która właśnie przez tę przełęcz ma łączyć centrum Krynicy z doliną Czarnego Potoku i dolną stacją kolejki na Jaworzynę Krynicką.
Na południowy-wschód os przełęczy wznosi się szczyt Krzyżowa (813 m n.p.m.). Jest dość wyraźną, ale w większości zalesioną kulminacją położoną bezpośrednio na zachód od centrum Krynicy, w grzbiecie pomiędzy dolinami Kryniczanki i Czarnego Potoku. Przez sam wierzchołek prowadzi szlak żółty (okrężny wokół Krynicy), natomiast szlak niebieski z Krynicy przez Przysłop (944 m n.p.m.) na Runek (1080 m n.p.m.) omija szczyt trawersując go północno-wschodnim, dość stromym zboczem. Krzyżowa bywa czasem celem spacerów krynickich kuracjuszy. Na szczycie znbajduje się duży żelazny krzyż ufundowany w 1857 r. przez krynickich kuracjuszy jako wotum dziękczynne za ocalenie uzdrowiska od likwidacji przez władze austriackie. W 2007 r. krzyż przeszedł gruntowną renowację. Z ogrodzonego drewnianymi poręczami tarasu na szczycie jest ograniczony widok na Pasmo Zimnego i Dubnego. Na wierzchołku znajdują się również ławki dla odpoczynku turystów. Dawna, łemkowska nazwa szczytu Krzyżowej to Uzda.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......