Sucha Polana

49°46'59"N 20°03'03"E (49.783176, 20.051059)
707 m n. p. m.
Sucha Polana to dawna polana pasterska na przełęczy (708 m n.p.m.) pomiędzy Łysiną a Kamiennikiem, na której do lat sześćdziesiątych XX w. sezonowy wypas owiec prowadzili bacowie z powiatu limanowskiego. Przełęcz wypreparowana jest w antyklinalnie wyniesionych miękkich łupków i piaskowców warstw hieroglifowych, zaś okalające ją masywy budują odporne piaskowce magurskie, wypełniające synkliny (wklęsłe części fałdów). Oprócz walorów krajobrazowych – widoki na Ciecień i Śnieżnicę – polana reprezentuje dużą wartość przyrodniczą. Na powierzchni 5 ha zidentyfikowano siedem zespołów łąkowych, w tym młakę kozłkowo-turzycową ze stanowiskami chronionych storczyków. W południowo wschodniej części znajduje się obudowane źródło dobrej wody, ponad którą znajduje się płat dawnego pastwiska ze stanowiskiem szafranu spiskiego (krokusa) – jest to jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk tego gatunku w polskich górach. Z powodu tych wartości, polana stanowi od 2000 r. użytek ekologiczny. W 1944 r. na stoku Łysiny nad polaną znajdowała się leśna baza oddziałów Zgrupowania AK „Kamiennik”. Partyzancki ołtarz polowy był urządzony pod szczytem Łysiny, ale w niedzielę 3 IX zbudowano ołtarz na polanie, na uroczystość przekazania proporca zgrupowania, wykonanego przez Wojskową Służbę Kobiet z Wiśniowej (dziś znajduje się on w Muzeum AK w Krakowie). Uroczystość odbyła się z udziałem ludności cywilnej i była filmowana przez inż. Tadeusza Franiszyna „Jagodę”, przysłanego z Krakowa przez Biuro Informacji i Propagandy AK. Na pamiątkę tych wydarzeń w 2001 r. ustawiono na polanie głaz – pomnik poświęcony partyzantom zgrupowania. Na metalowym krzyżu przytwierdzony jest ryngraf z Matką Bożą, ufundowany przez por. Roberta Mazura „Rymszę” jako wotum za szczęśliwe wyjście oddziału „Potoka” z okrążenia (pierwotnie ryngraf on zawieszony na Lubomirze).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......