Przełęcz Czesława Panczakiewicza

Beskid Mały
49°50'21"N 19°27'07"E (49.839208, 19.452025)
489 m n. p. m.

Przełęcz Czesława Panczakiewicza (510 m n.p.m.) znajduje się pomiędzy Łysą Górą (554 m n.p.m.), a Bliźniakami (564 m n.p.m.). Powyżej przełęczy, na zachodnim zboczu Łysej Góry, spotykają się dwa szlaki: żółty, schodzący przez Bliźniaki do Inwałdu i niebieski wytyczony przez Czesława Panczakiewicza (nazwany jego imieniem. W 1982 roku przełęczy nadano imię Czesława Panczakiewicza – urodzonego w Wadowicach, działacza i animatora turystyki.
Czesław Panczakiewicz (1901–1958), prawie legendarna postać w środowisku turystycznym, był skromnym nauczycielem wychowania fizycznego ("ćwiczeń fizycznych") w wadowickim Państwowym Gimnazjum im. M. Wadowity, w którym pracował od 1925 r. aż do przejścia na emeryturę w 1953 r. Jednym z uczniów tego gimnazjum był Karol Wojtyła, który pod wpływem swego nauczyciela ćwiczeń fizycznych, pokochał letnie i zimowe wędrowanie po górach. Czesław Panczakiewicz zachęcał młodzież do aktywnego uprawiania sportów zimowych, do turystyki narciarskiej – wędrówek na nartach po okolicznych szczytach nad Wadowicami. Wypełniając codzienne obowiązki szkolnego pedagoga, wolny czas poświęcał różnorodnej działalności społecznej. Był komendantem hufca ZHP, członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"- organizacji, do których wciągał młodzież. Zachęcał swoich przyjaciół i znajomych do pracy na rzecz turystyki. Pierwsze spotkania wadowickiego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, założonego z jego udziałem w 1927 r., odbywały się w jego mieszkaniu. W kole pełnił różne funkcje – sekretarza, skarbnika, a w latach 1930-1939 prezesa koła, łącząc tą funkcję z członkostwem w Zarządzie Babiogórskiego Oddziału PTT w Żywcu. W 1929 roku wytyczył pierwszy w okolicy szlak turystyczny z Wadowic na Leskowiec. Wraz z Władysławem Midowiczem należał do inicjatorów budowy schroniska pod Leskowcem, które zawdzięczając mu również nadzór nad budową, przyjęło po latach – 1 czerwca 2002 jego imię. Imieniem Czesława Panczakiewicza nazwano również w 2009 r. wadowicki stadion sportowy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......