„Wiąz Łokietka”

Park Podworski Hrabiów Wodzickich
49°36'54"N 20°04'03"E (49.615277, 20.067715)
508 m n. p. m.
„Wiąz Łokietka” był wiązem górskim (zwanym brzostem). Dziś można oglądać tylko odziomkową część pnia wiązu, zabezpieczoną blaszanymi daszkami. Był on najgrubszym przedstawicielem tego gatunku w Polsce (665 cm obwodu). Miał 33 m wysokości.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...