Grodzisko

49°48'59"N 20°08'45"E (49.816499, 20.1459)
616 m n. p. m.

Grodzisko (618 m n.p.m.) to porośnięty dorodną buczyną karpacką, charakterystyczny wierzchołek Beskidu Wyspowego w Paśmie Cietnia. Nazwa pochodzi od znajdującego się tu w okresie średniowiecza grodu, w którym Karol Bunsch ulokował siedzibę jednego z bohaterów swych powieści – Dzika. Pierwszą osadę w tym miejscu zbudowała jeszcze ludność kultury łużyckiej. Na jej ślady natrafiono podczas prac archeologicznych, przeprowadzonych w latach 1952–1955. Kolejna faza osadnicza dotyczy grodu kultury tynieckiej (II–I w. p.n.e.). W XII i XIII w. istniał tu spory gród warowny, zwany w źródłach historycznych „szczyrzyckim”. Przypuszcza się, że został zniszczony w czasie najazdu mongolskiego w 1259 r. Gród właściwy (wielkości 130 x 80 m) otaczał wał drewniano-ziemny, a podgrodzie – mur z kamienia. Ślady tych umocnień doskonale zachowały się do dnia dzisiejszego. W najwyższym punkcie znajduje się symboliczna mogiła partyzanta, ułożona na pamiątkę cmentarza partyzanckiego, który założono w 1944 r. na zachodnim stoku Grodziska.
Ponad przełęczą, na skraju lasu na południe od szczytu leżą zabudowania przysiółka Pod Grodziskiem. Rozciąga się stąd malowniczy widok Beskidu Wyspowego, z widocznym w perspektywicznym skrócie Pasmem Cietnia. Za Kotlinką Wiśniowej widnieje grzbiet Pasma Łysiny Beskidu Średniego.

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......