Łąki Nowohuckie

50°04'03"N 20°02'28"E (50.067582, 20.041379)
209 m n. p. m.

Łąki Nowohuckie stanowią fragment dawnego starorzecza Wisły. Zajmują obszar ponad 57 ha. Podczas budowy Nowej Huty planowano utworzenie w tym miejscu zalewu rekreacyjnego. Plany nie zostały zrealizowane, a obszar ten dzisiaj jest bardzo ciekawy przyrodniczo. Występują tu różnorodne zbiorowiska roślinne i duża różnorodność gatunków zwierząt. Dzięki temu łąki stanowią zaplecze naukowe, edukacyjne i rekreacyjne dla mieszkańców Krakowa. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze objęte zostały obszarem Natura 2000 i utworzono na nich użytek ekologiczny.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......