Łąki Nowohuckie

50°04'03"N 20°02'28"E (50.067582, 20.041379)
209 m n. p. m.

Łąki Nowohuckie stanowią fragment dawnego starorzecza Wisły. Zajmują obszar ponad 57 ha. Podczas budowy Nowej Huty planowano utworzenie w tym miejscu zalewu rekreacyjnego. Plany nie zostały zrealizowane, a obszar ten dzisiaj jest bardzo ciekawy przyrodniczo. Występują tu różnorodne zbiorowiska roślinne i duża różnorodność gatunków zwierząt. Dzięki temu łąki stanowią zaplecze naukowe, edukacyjne i rekreacyjne dla mieszkańców Krakowa. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze objęte zostały obszarem Natura 2000 i utworzono na nich użytek ekologiczny.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...