Kamieniołom Bogucianka

Tyniec
50°00'34"N 19°48'44"E (50.0097, 19.812463)
229 m n. p. m.
We wzgórzu Bogucianka znajduje się nieczynny kamieniołom wapienia górnojurajskiego. Obok funkcjonował wapiennik, w którym produkowano wapno palone. Dzisiaj można zobaczyć ścianę skalną, w dolnej części której występują wapienie uławicone, a w górnej nieuławicone z szczątkami skamieniałości. Górną część porastają bardzo ciekawe rośliny kserotermiczne. Obok w drugiej połowie XX wieku istniał rezerwat przyrody Podgórki.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...