Zespół dworski w Kwiatonowicach

Kwiatonowice
49°43'15"N 21°09'55"E (49.721017, 21.165345)
423 m n. p. m.
Zespół dworski w Kwiatonowicach składa się z dwór i parku. Dwór Sczanieckich został zbudowany w XIX w., eklektyczny, poszerzony o nowe skrzydło. Park założono w XVIII w., przekomponowano w XIX w. Ma elementy założenia krajobrazowego. Jest najliczniejszym skupiskiem drzew pomnikowych w powiecie gorlickim.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...