Dwór w Brzeźnicy

49°57'48"N 19°37'52"E (49.963526, 19.631343)
225 m n. p. m.
Dwór w Brzeźnicy został zbudowany w XVIII w. przez Czartoryskich. Z zapisów kronikarskich z tamtych czasów wynika, że właścicielem był wówczas książę Stanisław Czartoryski, łowczy koronny. Po śmierci Stanisława w 1766 r. spadkobiercą majątku został jego syn Kazimierz. Ponieważ był chory umysłowo, jego majątkiem zarządzał starszy brat, książę Józef Klemens Czartoryski, stolnik litewski.. W 1830 dwór kupiła Katarzyna Gorczyńska. W XIX w. mieszkał w nim znany literat i malarz Adam Gorczyński. Ostatni gospodarz brzeźnickiego majątku, Zygmunt Gorczyński, został siłą usunięty z dworu przez Niemców w 1940 r. Podczas wojny dobrami Gorczyńskich zarządzali mianowani przez Niemców rządcy. Po parcelacji majątku w 1945 r. dwór oddano w użytkowanie Szkole Rolniczej, następnie przejęła go, jak również inne budynki gospodarcze, Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej. Do lat osiemdziesiątych we dworze mieścił się sklep i magazyn. Obiekt nieremontowany i niezabezpieczany popadł w ruinę. Od kilku lat dwór jest przywracany do dawnej świetności przez jego nowego właściciela.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......