Obszar ochrony ścisłej – dawny Rezerwat Turbacz im. Władysława Orkana

49°34'14"N 20°05'35"E (49.570789, 20.093297)
882 m n. p. m.

Rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana został utworzony w 1927 r., jako pierwszy w Gorcach i drugi w polskich Karpatach (po rezerwacie Barnowiec, utworzonym w 1906 r. przez hrabiego Adama Stadnickiego w Beskidzie Sądeckim), na gruntach hrabiego Ludwika Wodzickiego, w celu ochrony fragmentu puszczy karpackiej. Obejmował stary drzewostan, który przetrwał wieki bez ingerencji człowieka. Inicjatorami powstania rezerwatu byli: wieloletni zarządca tych dóbr - Adam Starzeński, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz znakomity leśnik - Tadeusz Świerz-Zaleski, a wspierał ich prof. Władysław Szafer. Rezerwat miał powierzchnię 114 ha. Obszar historycznego rezerwatu leśnego „Turbacz” rozciągał się w górnej część doliny potoku Turbacz pomiędzy grzbietami odchodzącymi na północ i północny-wschód od Czoła Turbacza (1259 m n.p.m.). Rezerwat nazwano imieniem Władysława Orkana, gorczańskiego pisarza i poety, który niejednokrotnie opisywał karpacką puszczę. Rezerwat istniał do II wojny światowej. Dzięki staraniom przyrodników reaktywowano go w 1964 r. powiększając do 319 ha (poprzez włączenie części źródłowych potoków Olszowego i Roztoka). Obecnie teren dawnego rezerwatu stanowi część obszaru ochrony ścisłej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......