Północny stok Kotylnicznego Wierchu

49°24'39"N 20°52'26"E (49.410874, 20.87408)
997 m n. p. m.
Rozłożysty i gęsto zalesiony szczyt Kotylniczy Wierch (1032 m n.p.m.) we wschodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej, dominuje w środkowej części bocznego ramienia odchodzącego na południe od głównego grzbietu w rejonie Runka (1080 m n.p.m.) i Bukowej (1077 m n.p.m.). Grzbiet Kotylniczego Wierchu (1032 m n.p.m.) rozdziela doliny Szczawnika i jego północno-wschodniego dopływu – Szczawniczka. Przedłużeniem południowych stoków Kotylniczego Wierchu (1032 m n.p.m.) jest bezleśny, niski grzbiet opadający na południowy-wschód od wsi Szczawnik do miejsca zbiegu obu potoków. Do niedawna Kotylniczy Wierch był niedostępny turystycznie. W ostatnich latach wyznakowano gminny szlak turystyki pieszej ze Szczawnika przez Kotylniczy Wierch (1032 m n.p.m.) i Wielką Bukową (Jaworzynkę, 1104 m n.p.m.) do grzbietu z Runka (1080 m n.p.m.) na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.), gdzie łączy się z czerwonym szlakiem (Główny Szlak Beskidzki).
Nazwa szczytu pochodzi od gwarowego słowa kotelnica, które ma dwa znaczenia: 1) kotlina lub inne obniżenie w terenie; 2) miejsce kocenia się (i zimowania) owiec. Pochodzące od tego słowa geograficzne nazwy spotyka się w wielu miejscach w Karpatach. W tym wypadku chodzi raczej o wariant drugi pochodzenia tej nazwy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......