Głęboki Jar

49°30'36"N 20°41'44"E (49.510271, 20.695668)
423 m n. p. m.
Dolina Życzanowskiego Potoku jest bardzo głęboko wcięta, porasta ją stary, dorodny i mocno eksploatowany las. Na potoku są wysokie progi skalne (szypoty). W środkowym biegu potok, na długości 1 km i powierzchni 7 ha koryto potoku, płynącego skalistym wąwozem, tworzy przepiękny przełom o głębokości od kilku do kilkunastu metrów i szerokości w części dennej od 5 do 10 metrów oraz od kilkunastu do 50 metrów w części górnej. Ściany wąwozu tworzą atrakcyjne pod względem krajobrazowym urwiska i występy skalne.
Przełom Potoku Życzanowskiego zwany jest Głębokim Jarem. Od 1998 r. jest on pomnikiem przyrody. Porastający zbocza piękny drzewostan bukowo-jodłowym liczy ponad 80 lat. Występują tu rzadkie gatunki roślin, m.in. przetacznik pokrzywolistny, gatunek znany w Polsce zaledwie z kilku miejsc w Pieninach i Beskidzie Sądeckim.
Potok Życzanowski (błędnie zwany też Potokiem Rzeczanowskim lub Rzyczanowskim) jest prawobrzeżnym dopływem Popradu, mający swe źródła na wysokości 800 m n.p.m., na wschodnich stokach Makowicy (948 m n.p.m.), w północno-zachodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej. Początkowo potok płynie w kierunku północnym, następnie przybiera kierunek zachodni, zbierając cieki wodne spływające ze stoków Ostrej (834 m n.p.m.), Wilczych Dołów (780 m n.p.m.), Nad Garbem (781 m n.p.m.), Wysokiego Gronia (692 m n.p.m.) i północno-zachodnich stoków Makowicy (948 m n.p.m.). Po przepłynięciu 5 kilometrów uchodzi do Popradu niespełna 3 km na północ od Rytra.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......