Klecza Górna

49°51'43"N 19°33'47"E (49.862148, 19.563214)
278 m n. p. m.
Klecza Górna położona jest w południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego, przy drodze nr 96 Kraków - Cieszyn, nad potokiem Kleczówka, prawym dopływem Skawy. Klecza Górna wydzieliła się z Kleczy, jako całości, w XVII w. W drugiej połowie XVIII w. stała się własnością Sławińskich herbu Leliwa. Wybitnym przedstawicielem tego rodu był Henryk Sawiński (1801-1881), który gospodarował tu od 1829 r. Założył park i zbudował dwór w formie pałacyku, krytego podwójnym dachem dwuspadowym z okazałym frontonem i zajazdem od strony północnej. Wokół pałacu rozciąga się obszerny park pałacowy, długości 1,5 km. Henryk Sławiński był zamiłowanym przyrodnikiem, który w swym majątku wprowadził postępową gospodarkę rolną i łąkową dzięki selektywnemu stosowaniu nasion traw i roślin pastewnych. W latach 1833-1834 we dworze ukrywał się późniejszy wybitny geograf i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wincenty Pol, poszukiwany przez władze austriackie za udział w powstaniu listopadowym i organizacjach wyzwoleńczych. Po śmierci Henryka Sławińskiego w 1881 r. dobra przejął jego syn Przecław, który kontynuował tradycje gospodarcze ojca oraz powiększył majątek zakupując w 1902 r. na licytacji Kleczę Dolną.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......