Zespół parkowo-pałacowy w Bobrku

Bobrek
50°04'01"N 19°15'19"E (50.066995, 19.255451)
228 m n. p. m.

Zespół parkowo-pałacowy położony jest w północnej części wsi Bobrek. Powierzchnia parku nie uległa zmianie od czasu jego powstania i wynosi około 24 ha. Od 1925 r. park jest zabytkiem przyrody. Stanowi przykład dużego naturalistycznego parku krajobrazowego. W południowo-wschodniej jego części, znajduje się pałac i oficyna z budynkami gospodarczymi. W parku znajdują się liczne alejki, wydeptane przez mieszkańców wsi w miejscach, gdzie kiedyś biegły aleje parkowe. Rosną tu duże grupy drzew, które w połączeniu tworzą szereg wnętrz kompozycyjnych, połączonych ze sobą ciągami widokowymi. Podstawowy drzewostan stanowią okazy, które mają około 150 lat. W parku przybyły jedynie drzewa, które same się posiały. Przeważają jednak dęby szypułkowe, które pozostały po borze dębowym rosnącym tu przed laty. W parku znajdują się 43 drzewa w wieku od 100 do 400 lat, które uznane zostały za pomniki przyrody. Wiosną w parku kwitnie wiele cennych gatunków bylin: zawilec gajowy, knieć błotna i kosaciec żółty.
Pierwsze wzmianki o zamku w Bobrku, na miejscu którego powstł obecny pałac, pochodzą już z 1408 r. Zamek ten należał najprawdopodobniej do wojewody łęczyckiego Jana Ligęzy herbu Półkozic. W 1655 r. zamek w Bobrku przejął generał Wirtz, który w 1656 r. spalił zamek, opuszczając Bobrek. Następnym posiadaczem klucza bobreckego była rodzina Wielopolskich, a od 1779 r. Potuliccy. Wznieśli oni bardzo dużo zabudowań gospodarczych na terenie wsi oraz wybudowali w pierwszej połowie XIX w. nowy neoklasycystyczny pałac wraz z oficyną wśród lasu dębowego, który został zaadaptowany na park. W 1877 r. klucz bobrecki przeszedł w ręce rodziny Ogińskich herbu Oginiec (Mariia Gabriela Potulicka wyszła za mąż za księcia Michała Ogińskiego). Następnie dobra bobreckie przeszły w ręce książąt Sapiehów. Po II wojnie światowej dekret o reformie rolnej pozbawił Sapiehów majątku, a ziemie zostały porozdzielane między ludzi. Sady, które przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, uległy dewastacji. Podobny los spotkał ogrody i wiele przepięknych drzew, które wykarczowano. W 1945 r. w pałacu i oficynie umieszczono Szkołę Specjalną, a budynki gospodarcze znalazły się pod zarządem Administracji Lasów Państwowych. Później w pałacu mieściła się szkoła podstawowa, a od 1968 r. przedszkole. Budynki gospodarcze użytkowała miejscowa Gminna Spółdzielnia (m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu znajdowała się wędliniarnia), a sam park był pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Chrzanowie. W 1979 r. zachodnia część pałacu spłonęła i od tej pory pałac popadał w ruinę. Po gruntownym remoncie oficyny pałacowej, w 1983 r. zajęła ją Spółdzielnia Pracy “JUNIOR” później zwana “REPRODEX”. W tym samym roku pałac wraz z parkiem przyznano na własność gminie Chełmek. W 2002 r. założenie pałacowo-parkowe kupił Ziyad Raoof (twórca i właściciel sieci ZR Hotele i Restauracje w zabytkach). Jednak pałac nadal nie jest remontowany.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......