Myślenice

49°50'04"N 19°56'15"E (49.834679, 19.937612)
302 m n. p. m.

Miasto zlokalizowane w dolinie Raby, liczące 18,1 tys. mieszkańców, siedziba władz gminy i powiatu. Najstarsze ślady obecności człowieka na tym terenie datowane są na okres mezolitu. Stałe osadnictwo sięga okresu średniowiecza – pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1253 r. i dotyczy tzw. brony myślenickiej, czyli systemu umocnień granicznych ziemi krakowskiej, które przegradzały dolinę Raby w jej najwęższym miejscu. Rangę tego miejsca podkreślała warownia, wzniesiona u podnóży Uklejny u schyłku XIII w. Parafia myślenicka powstała przed 1327 r., a około 1342 r. osada uzyskała prawa miejskie. Z Myślenicami tego okresu związana jest rodzina Jordanów herbu Trąby z Zakliczyna, której przedstawiciele byli włodarzami tutejszego wójtostwa i posiadali rozległe włości w okolicy, sięgające po rejon Jordanowa (założonego dopiero w 1564 r.). Na mocy testamentu Wawrzyńca Spytka Jordana, w XVI w. miasto Myślenice z kilkoma okolicznymi wioskami przeszło na własność kasztelanii krakowskiej. Liczne epidemie i powodzie, a szczególnie spalenie miasta przez Szwedów w 1655 r. przerwało rozwój tego ośrodka. Ponownie miasto zaczęło się rozwijać na przełomie XVIII i XIX stulecia, kiedy było siedzibą cyrkułu, lecz najbardziej rozkwitło pomiędzy 1870 a 1914 rokiem, kiedy powstały tutaj liczne instytucje, wzniesiono szereg gmachów użyteczności publicznej oraz rozwinął się handel, m.in. dzięki licznie osiedlającym się tutaj kupcom żydowskim. Na przełomie listopada i grudnia 1914 r. Myślenice znalazły się w strefie przyfrontowej (walki toczyły się kilka kilometrów na wschód). W 1928 r. powstał tu oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W tym czasie miasto stanowiło znane letnisko, a jego walory i okolica były szeroko promowane. W latach 1939 i 1945 toczono o nie zacięte walki, choć szczęśliwie uniknięto poważniejszych zniszczeń. W czasie okupacji niemieckiej kwitła tu konspiracja związana z ZWZ – AK (m.in. w budynkach młyna Jana Hołuja zorganizowana była tajna wytwórnia granatów). W latach 1940 i 1944 przez miasto przetoczyły się fale aresztowań; w egzekucjach i obozach koncentracyjnych zginęło wielu wybitnych działaczy Państwa Podziemnego. W dobie PRL miasto rozwinęło się jako ośrodek regionalny, będąc siedzibą powiatu (z przerwą w latach 1975–1999). Powstało w tym czasie kilka średniej wielkości zakładów produkcyjnych. Obecnie miasto pełni funkcje usługowe, znajduje się tu także rozległa strefa przemysłowa.
Rynek w Myślenicach
Główny plac miasta jest częścią średniowiecznego, zabytkowego układu urbanistycznego. Ma postać nieregularnego czworoboku o pierzejach długości 88 do 106 m, z ulicami wychodzącymi z narożników i centralnej osi wschód – zachód. Z otaczających rynek kamienic część wybudowano po II wojnie światowej, w miejscu niegdysiejszej drewnianej zabudowy. Warto zwrócić uwagę na budynek nr 8/9, mieszczący magistrat (1898 r., proj. Jan Sas-Zubrzycki), a także najstarszą w mieście kamienicę nr 27 „Pod Matką Boską”, zbudowaną przez Antoniego Obońskiego w 1784 r. (zwaną popularnie „Kamienicą Obońskich"). U wylotu ul. Sobieskiego stoi okazały gmach szkoły podstawowej, wzniesiony w latach 1869–1877 z fundacji znanej w okolicy z działalności filantropijnej księżnej Augusty Montlèart, właścicielki pobliskich Krzyszkowic. Na płycie rynku znajduje się późnobarokowa figura św. Floriana z 1776 r., fontanna zwana „Tereską” z 1893 r. (jej postawienie było związane z budową wodociągu miejskiego) oraz Pomnik Niepodległości, odbudowany w miejsce zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......