Rezerwat Zimny Dół

50°04'07"N 19°40'38"E (50.068768, 19.677389)
286 m n. p. m.

Zimny Dół, rezerwat przyrody nieożywionej, należący do najmniejszych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje 2,22 ha północno-wschodniego obszaru wsi Czułów w gminie Liszki. Utworzony został 8 lipca 1991 r. Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część zbocza wąwozu uchodzącego do doliny Sanki. Ochroną rezerwatową objęte są tutaj formy skalne związane z procesami krasowymi, m.in.: bloki skalne, korytarze, skalne grzyby. Charakterystyczną cechą skał jest obecność okapów skalnych, schronisk podskalnych i niewielkich jaskiń. Pomiędzy najciekawszymi blokami skalnymi prowadzi ścieżka dydaktyczna umożliwiająca ich obserwację. Na terenie rezerwatu występuje 230 gatunków roślin naczyniowych, w tym 21 gatunków podlegających ochronie gatunkowej. W szacie roślinnej dominują lasy liściaste, w przeszłości intensywnie użytkowane, co wywarło wpływ na zmianę ich składu gatunkowego i obniżenie wieku drzew. Charakterystycznym składnikiem flory rezerwatu są bluszcze zwyczajne pnące się po skałach i drzewach. Szczególną ochroną objęte są okazy kwitnącego i owocującego bluszczu Hedera helix. Atrakcją rezerwatu jest Źródło w Zimnym Dole – wywierzysko znajdujące się w jaskini (schronie skalnym) – jedyne tego rodzaju na obszarze Jury, z którego wypływa idealnie czysta woda, wpadająca potokiem do Sanki.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......