Bialny Dół

50°10'49"N 19°31'39"E (50.180552, 19.527674)
449 m n. p. m.

Wzgórze Bialny Dół (425 m n.p.m.) leży na terenie gminy Trzebinia, w obrębie Pagórów Myślachowickich (fragment Wyżyny Olkuskiej). Na południowych stokach znajduje się obszar źródliskowy potoku Dulówka oraz dawny kamieniołom wapienia falistego typowego dla warstw gogolińskich. Warto zwrócić uwagę na chronione gatunki roślin związane z ciepłolubnymi murawami rozwijającymi się na podłożu wapiennym (m.in. rojnik pospolity, goryczuszka orzęsiona, dziewięćsił bezłodygowy). Szczyt wzniesienia jest bardzo dobrym punktem widokowym. Wzgórze jest jedną z Zielonych Pereł Trzebini, przechodzi tędy żółta ścieżka geologiczna.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......