Grodkowice

49°58'26"N 20°15'42"E (49.973936, 20.261876)
264 m n. p. m.
Grodkowice leżące w połowie drogi z Wieliczki do Bochni były własnością rodu Zadorów-Lanckorońskich z Brzezia od czasów średniowiecznych do początku XVII w. W 1623 r. wieś kupili od Lanckorońskich Żeleńscy, którzy mieszkali w Grodkowicach przez ponad trzysta lat, aż do upaństwowienia ich majątku po 1945 r.
Najciekawszym obiektem wsi jest neogotycki Pałac Żeleńskich projektu krakowskiego architekta Teodora Talowskiego. Pałac został wybudowany w 1902 r. na miejscu starego dworu z 1666 r., świadka tragicznych wydarzeń w dziejach rodziny Żeleńskich. Podczas tzw. rzezi galicyjskiej w lutym 1846 r. został zamordowany przed swoim dworem przez chłopów z sąsiednich wsi Marcjan Żeleński, ojciec kompozytora Władysława i dziad literata Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Miejsce to upamiętnia stojący w ogrodzie krzyż, który postawiła żona zamordowanego. Budowę pałacu zlecił Władysław Żeleński, bratanek kompozytora. Na wieży umieszczono datę budowy, a nad głównym wejściem do pałacu tablicę z sentencją: Sibi amico et posteritati (Sobie, przyjacielowi i potomności). Pałac otacza zabytkowy park z rzadkimi odmianami drzew i krzewów. Ostatnim przedwojennym właścicielem był syn Władysława, Karol Żeleński, rolnik po studiach w Bonn i Krakowie. Gospodarze Grodkowic należeli do najlepszych hodowców (wyhodowali własną rasę krów) i posiadali największą hodowlę bydła nizinnego w Galicji. Rezultatem ich prac w hodowli roślin jest wczesna odmiana pszenicy ozimej – Ostka Grodkowicka.
Obecnie w pałacu mieści się siedziba Dyrekcji Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Od niedawna mieści się tam również ośrodek szkoleniowo- hotelowy i prowadzona jest działalność kulturalno-artystyczna. W pobliżu pałacu znajduje się kilka interesujących budynków gospodarczych, tworzących niegdyś rozległy zespół folwarczny, m.in. czworaki, obory, stajnie i spichlerz.
Przy skrzyżowaniu drogi w kierunku Cichawy z drogą folwarczną do Łężkowic stoi oryginalna kapliczka z 1906 r. – figura Matki Bożej, którą wyrzeźbił Edward Stechlik na polecenie fundatorki Kamili z Russockich Żeleńskiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......